Retractions op Stapel, one down…

Het eerste onderzoek van de frauderende Prof. Stapel is ingetrokken. Science beet het spits af. Het gaat om een artikel dat verscheen in maart van dit jaar. Dit vrij korte bericht kwam in een ‘letter’ in het blad.

Lees meer over dit bericht

Advertenties

Prof. Dr. D.A. (Diederik) Stapel interim-rapport

Vandaag is het interim-rapport inzake de frauderende hoogleraar Diederik Stapel verschenen.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de omvang van de fraude door de heer Stapel zeer aanzienlijk is. De Commissie is nu reeds gestuit op enkele tientallen publicaties waarin gebruik is gemaakt van gefingeerde data […] Hoe heeft de heer Stapel dit zo lang kunnen volhouden? […] De belangrijkste reden is gelegen in de geraffineerde werkwijze van de heer Stapel en het onbeschaamde gebruik dat hij maakte van zijn prestige, aanzien en macht. Een tweede factor die speelde was een gebrekkig functioneren van de wetenschappelijke kritiek, de hoeksteen van de wetenschap. De werkwijze van de heer Stapel kon daar gemakkelijk op inspelen.

Lees meer over dit bericht