Ruimen

x 35.000

Q-koorts, vooruit met die geit!

Deze Q kon nog wel eens heel groot worden [….] De gezondheidsraad is het allemaal op het gemakje aan ‘t bekijken. Testje voor zwangeren. Screening bij bloeddonoren in die gebieden. Verder een beetje downplayen en de boertjes een boete geven als ze de regels niet naleven […..] Ziet u de ruimingsteams al weer optreden op het journaal? Boeren in tranen? De hele mikmak? Kamervragen! Anyone?

Ik zei het anderhalf jaar geleden al . Maar nu is de geit beer los. Men is wakkerder dan wakker en zit er boven op. Inmiddels zijn we een aantal doden en dui-zen-den besmettingen verder.

Hoedt u voor de geit en des geitens hoeder!

Lees meer over dit bericht

Q-koorts.


We gaan er aan mensen. Q-koorts. Honderden mensen zijn inmiddels besmet. Het is de intracellulair levende, gram negatieve bacterie Coxiëlla burneti die de koorts veroorzaakt. Deze bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven, zich door de lucht twintig kilometer verspreiden en één bacterie kan u ziek maken.
Vorige week bevestigde de GGD Zuid-Limburg het bericht dat een onlangs overleden man was besmet met Q-koorts.
Dus heeft u griepverschijnselen, zoals hevige hoofdpijn, koude rillingen, zweten, spierpijn, misselijkheid en braken, diarree of een verlaagde hartslag en woont u in de zachte g gebieden?
Dan wil ik even geen afspraak met u.
Lees meer over dit bericht