Mazelenvaccinatie werkt niet alleen goed tegen de mazelen, maar ook tegen andere infecties

© CDC/NIP/Barbara Rice - Wikipedia Public Domain

© CDC/NIP/Barbara Rice – Wikipedia Public Domain

Rory de Vries promoveerde in februari 2013 op het onderwerp mazelen en hij toonde toen al aan dat mazelen geen onschuldige kinderziekte is:

Mazelen veroorzaakt vooral sterfte doordat het virus het afweersysteem verzwakt. De Vries heeft aangetoond hoe dat precies in zijn werk gaat. Normaal bouwen mensen afweer op tegen een virus nadat ze ermee besmet zijn. Cellen die bij de afweer tegen dit virus betrokken zijn geweest blijven in het bloed aanwezig en kunnen het virus herkennen zodra het nòg een keer het lichaam wil binnendringen. Het lichaam weet dan al hoe het het virus moet uitschakelen. ‘Mazelen zorgt er echter voor dat deze immunologische geheugencellen na infectie grotendeels verdwijnen, waardoor het immunologisch geheugen voor een deel is ‘gewist’. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor opportunistische infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij de ziekte AIDS’, zegt De Vries.

De onderzoeker wijst erop dat het bijzonder is dat we nog maar zo weinig begrijpen van hoe mazelen ziekte veroorzaakt, terwijl het virus zelf al zo lang bekend is, ‘Mijn proefschrift is een opstap voor vervolgstudies, waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van nieuwe en meer efficiënte methodes van toediening van het mazelen vaccin.’

Het resultaat van een vervolgstudie werd gisteren bekend gemaakt en het blijkt nog erger dan eerder gedacht: Mazelen verzwakken het afweersysteem ruim twee jaar. Rinke van den Brink:

Lees meer over dit bericht

Anneke Bleeker minder verontruste moeder?

Anne Bleeker, bekende verontruste moeder, kan weer een beetje minder verontrust zijn. Ze wordt namelijk op haar wenken bediend. Ze schreef op 15 mei een stukje, “Vaccin op vaccin”, over de gevaren van teveel vaccinaties in één keer.

Gaan we de VS achterna qua hoeveelheid? Een kind van 9 dat al 113 vaccins heeft moeten incasseren, verdeeld over 40 shots!

Hier op haar hyves en hier in PDF. Op 22 mei werd het artikel ook op argusoog.org geplaatst.

Het is jammer dat de onlangs van ons verscheden Tinus Smits, dé antivaccinatiegoeroe van Nederland, niet lang genoeg bij ons is gebleven om te zien dat de wetenschap uiteindelijk alle verhalen van de door hem gepropageerde ‘uitgestelde vaccinatie’ naar het rijk der fabelen heeft verwezen.

Smits:

Samenvattend zou ik daarom de volgende aanbevelingen ten aanzien van het vaccinatiebeleid willen doen: […]
Later beginnen met vaccineren…Tel bij vroeggeboorte altijd de nog resterende weken tot de 40 weken erbij….Geen twee prikken tegelijkertijd….Langere intervallen tussen de vaccins…

Post-Vaccinaal Syndroom, Preventie

Nieuw onderzoek gepubliceerd in ‘Pediatrics’ komt tot de conclusie dat uitgestelde vaccinatie helemaal niets bijdraagt aan gunstiger Neurofysiologische uitkomsten op lange termijn bekeken.

Lees meer over dit bericht