De persoonlijke verklaring van prof. dr. E. Dompeling

Edward Dompeling


Op de website van de Universiteit Maastricht
(aangepast zie noot):
Persoonlijke verklaring prof. dr. E. Dompeling

26 oktober 2011

De aanhoudende vragenstroom van media heeft mij ertoe gezet een persoonlijke verklaring op te stellen. Met deze verklaring neem ik expliciet afstand van elke bewering die suggereert dat ik als praktiserend arts aanwezig was danwel mijzelf kenbaar heb gemaakt als arts tijdens mijn reis naar Myanmar in november 2010 en in die hoedanigheid deel heb genomen aan enige vorm van gebedsgenezing, danwel zou hebben bevestigd dat er sprake is geweest van genezing door gebed.

Ik heb tijdens mijn vakantie in 2010 als privé persoon deelgenomen aan een humanitaire reis naar Myanmar. Deze reis werd ingegeven vanuit christelijke waarden en had als doel om mensen die onder lastige omstandigheden leven te ontmoeten, te bemoedigen – onder andere door middel van gebed – en hulpmiddelen aan te bieden Ik heb mijzelf ter plekke niet bekend gemaakt als arts en dus ook geen onjuiste verwachtingen gewekt omtrent mijn status. Achteraf is door sommigen gesuggereerd dat ik in mijn functie als arts aanwezig was. Dit is geen juiste weergave van de feiten en dit is ook gebeurd zonder mijn expliciete toestemming. Op mijn verzoek is de berichtgeving van die strekking zoveel als mogelijk verwijderd van diverse websites.

Omdat ik meen dat mijn ervaringen tijdens deze reis van persoonlijke aard zijn, ben ik niet bereid daarover publiekelijk in discussie te treden.

Prof. dr. E. Dompeling

Lees meer over dit bericht