Weigeren artsen zelf chemotherapie?

Op vrijwel elke website over alternatieve behandelingen voor kanker kom je de verontrustende mededeling tegen dat “uit onderzoek blijkt” dat 75% van alle artsen elke vorm van chemotherapie zou weigeren voor zichzelf, “vanwege de ondoeltreffendheid en de vernietigende effecten die deze behandeling heeft”. Ook percentages van meer dan 90% worden genoemd, zoals op deze Amerikaanse website.

Toch zitten diezelfde oncologen er volgens de schrijvers totaal niet mee om hun patiënten volt te pompen met deze giftige en onwerkzame chemo – vanwege het grote geld, zoals standaard geïnsinueerd wordt.

Een bron voor deze schokkende informatie wordt meestal niet gegeven, maar soms wordt verwezen naar een citaat uit het boek Cancer: Why We’re Still Dying to Know the Truth, van Philip Day:

“Several full-time scientists at the McGill Cancer Center sent to 118 doctors, all experts on lung cancer, a questionnaire to determine the level of trust they had in the therapies they were applying; they were asked to imagine that they themselves had contracted the disease and which of the six current experimental therapies they would choose. 79 doctors answered, 64 of them said that they would not consent to undergo any treatment containing cis-platinum – one of the common chemotherapy drugs they used – while 58 out of 79 believed that all the experimental therapies above were not accepted because of the ineffectiveness and the elevated level of toxicity of chemotherapy.” (Philip Day, “Cancer: Why we’re still dying to know the truth”, Credence Publications, 2000)

Ook Philip Day doet helaas niet aan bronvermelding. Wij hebben de bron echter wél gevonden en die bevat tevens informatie over een vervolgonderzoek uit 1997.  Dit vervolgonderzoek wordt overigens op geen enkele alternatieve website genoemd en ook Day rept er niet over.

Daarnaast vonden we een onderzoek uit 1991: “Oncologists vary in their willingness to undertake anti-cancer therapies“.

Bij lezing van de enquête uit 1985 blijkt dat Day’s weergave hiervan een aantal onjuistheden bevat.

Ten eerste had deze enquête geen betrekking op alle vormen van chemotherapie, zoals de schrijver doet voorkomen, maar uitsluitend op cisplatin. Cisplatin was toen een nieuw chemotherapeuticum, dat ingezet werd bij een specifieke vorm van longkanker, namelijk niet kleincellig longcarcinoom. Het middel had toen nog zeer zware bijwerkingen. Inmiddels is dat sterk verbeterd – we zijn immers inmiddels meer dan 30 jaar verder – maar helaas vermeldt meneer Day dat niet.

Ten tweede had de onderzoeksvraag geen betrekking op alle vormen van longkanker, maar uitsluitend op de al genoemde specifieke vorm, namelijk niet-kleincellig longcarcinoom.

Ten derde had de onderzoeksvraag uitsluitend betrekking op de inzet als palliatief middel, dat wil zeggen in een situatie van reeds uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Een vervolgonderzoek vond plaats in 1997, tijdens een conferentie over klinische richtlijnen. Met betrekking tot chemotherapie werd de deelnemers dezelfde vraag voorgelegd als in 1985:

“U bent een 60-jarige oncoloog met niet-kleincellig longcarcinoom, met één metastase naar de lever en meerdere botuitzaaiingen. Uw performance status is 1. Zou u chemotherapie nemen, ja of nee?”

Van de naar schatting 300 congresdeelnemers namen 126 personen (42%) deel aan de enquête. Het grootste deel daarvan (51%) was oncoloog of hematoloog.

Van de oncologen/hematologen zei 64,5% dat zij in een dergelijke situtatie  chemotherapie zouden nemen, evenals 67% van het verplegend personeel. De twee niet-medisch geschoolde deelnemers zeiden nee.

De totale uitkomsten van het vervolgonderzoek van 1997 geven aan dat 64,5% nu (in 1997) chemotherapie zou nemen. Dat is bijna een verdubbeling – van 34% naar 64,5% – van de ondervraagden die chemotherapie plus radiotherapie zouden nemen en een verdrievoudiging – van 17% naar 64,5% – van ondervraagden die alleen chemotherapie zouden nemen.

De studie uit 1991, “Oncologists vary in their willingness to undertake anti-cancer therapies“, had betrekking op veel meer soorten kanker, alsmede op verschillende ziektestadia, van een vroeg stadium met een zeer goede prognose tot terminaal. Ook werden vragen gesteld over deelname aan experimentele behandelingen.

Uit dit onderzoek komen percentages naar voren van 98% van artsen die bereid waren om chemotherapie te ondergaan, terwijl 2% dit nog niet zeker wist. Geen van de ondervraagden beantwoordde de vraag met nee of waarschijnlijk niet.

Zou nu wederom een dergelijk onderzoek gehouden worden dan is het zeker  niet denkbeeldig dat de uitkomsten nog positiever zijn met betrekking tot de inzet van chemotherapie, gezien het feit dat de afgelopen jaren de resultaten sterk verbeterd zijn en de bijwerkingen een stuk minder.

Weigeren artsen zelf chemotherapie? Nee, zeker niet!

29 Responses to Weigeren artsen zelf chemotherapie?

 1. wilmamazone says:

  Ow…….. dus die bewering was/is dan gewoon een onderdeel van verregaande: anti-chemo agitprop?!

 2. jennyj0 says:

  Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen lijkt mij. Ik zou tenminste geen andere reden weten.

  Of het moet zijn dat de mensen die dit op hun website of in hun boek kwakken, het zonder meer 100% voor waar aannemen omdat het gezegd wordt door hun geestverwanten en ze het daarom ook niet controleren.

  Dat vind ik stom. Maar ik vind het ook heel erg onverantwoordelijk, schandalig eigenlijk. Mensen wordt met dit soort berichten de stuipen op het lijf gejaagd voor de reguliere geneeskunde, om ze zo naar de alternatieve kant te lokken – terwijl er GEEN ENKEL geval bekend is van genezing van kanker, of zelfs maar een langere levensduur, met alternatieve therapie. Geen enkel; nul dus.

  Dan kan men wel zeggen: “maar ze geloven het zelf oprecht!” Dat kan wel wezen, maar dat is geen excuus. Klakkeloos dingen overnemen en niet controleren op juistheid is, het spijt me dat ik zeggen moet, wat mij betreft net zo goed een vorm van bedrog, onwetendheid is in deze geen excuus.

  Dat geldt voor de reguliere geneeskunde, maar het geldt net zo goed voor de alternatieve sector. Geloof, hoe oprecht dan ook, is geen excuus voor dit soort zaken. Je hebt de plicht om te controleren of het klopt wat je zegt en als je daar niet toe in staat bent moet je gewoon je mond houden.

  Ik wil zelfs nog wel aannemen dat Andrew Wakefield oprecht geloofde in zijn eigen onderzoek van destijds. Maar hij heeft verzuimd om het te onderwerpen aan streng peer review, d.w.z. hij heeft nagelaten om zijn overtuiging te onderwerpen aan een kritisch, onafhankeijk onderzoek. Dat is onvergefelijk en daarmee laadt hij de schijn van onoprechtheid op zich en je moet te allen tijde ook de schijn vermijden.

  Tegen moedwillig bedrog is het heel moeilijk strijden. Maar ook met de beste bedoelingen wordt gevaarlijke onzin verkocht en daarom vind ik oprecht geloof eigenlijk helemaal niet relevant, van welke kant het ook komt.

  Als je niet bereid bent om je eigen overtuigingen kritisch te evalueren en te laten evalueren, heb je wat mij betreft gewoon geen recht van spreken.

 3. jennyj0 says:

  Correctie op mijn vorige comment: Wakefield’s onderzoek is wel gereviewd, maar Wakefield heeft moedwillig bepaalde informatie weggelaten en/of verkeerd weergegeven, zoals later bleek. Hij heeft dus wél moedwillig bedrog gepleegd.

 4. wilmamazone says:

  Hier nog een antwoord op zo’n procenten-duimzuigertje over chemo dat nog steeds luid rondgebazuind wordt:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/08/16/maar-2-procent-overleeft-chemo/
  augustus 16, 2009 door jennyj0

  Maar 2.1 % van alle kankerpatiënten overleeft chemotherapie!

  Of: Hoe verdraai ik wetenschappelijke gegevens in mijn eigen voordeel, door Ron Fonteine.
  Deze uitgave is tot stand gekomen met steun van het IOCOB.

  Noot:
  De betreffende alinea in de open brief van Fonteine is inmiddels -zonder enige vermelding daarvan, maar ná discussie hier- weggehaald door het IOCOB/@Jan.

 5. jennyj0 says:

  Ja, het is toch erg. En wat een discussies hebben we niet gehad hier met meneer Fonteine, die maar stug en stijf volhield dat hij het toch echt bij het rechte eind had.

 6. Cisplatin was toen een nieuw chemotherapeuticum, dat ingezet werd bij een specifieke vorm van longkanker, namelijk niet kleincellig longcarcinoom.

  Simpel:

  Er zijn nu hele andere, veel gedetailleerdere, aanbevelingen m.b.t. niet kleincellig longcarcinoom. Veel middelen, hoewel vaak net als cisplatin wat ook nog steeds gebruikt wordt, op platinabasis worden in combinatie ingezet.

  Alles in samenhang met stage en hormoonfactoren.

  We weten zoveel meer als toen. Overall (5j) survival is ook enorm toegenomen.

 7. JennyJo says:

  Wat ik nooit zal begrijpen: waarom mensen zo op het verkeerde been te zetten, wat is daar de zin van?

 8. wilmamazone says:

  Wat ik nooit zal begrijpen: waarom mensen zo op het verkeerde been te zetten, wat is daar de zin van?

  In bovenstaand artikel staat onder deze link: op deze Amerikaanse website de site van Ty Bollinger.

  Op de site van Guido Jonkers werd de afgelopen dagen uitgebreid reclame gemaakt voor Bollinger en zijn boek ‘Cancer: Step outside the box’ door John Consemulder vanwege een uitzending gisteravond hierover van Argusradio.
  Consemulder postte dit bericht bij meerdere items, waaronder hier:

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrail-rapport-we-worden-besproeid/#comment-38441

  15 juni 2010

  Deze zondag 20 juni 2010 is Gezond en Wel host John Consemulder, in gesprek met Ty Bollinger, kanker onderzoeker en auteur van het boek ‘Cancer: Step Outside the Box’ http://www.cancertruth.org

  Over behandelingen van kanker, preventie, immuniteit, onderdrukking bepaalde geneeswijzen, de ‘Medische Mafia’ en nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot kanker!

  Ga zondag 20-22 uur naar argusoogradio.org om deze uitzending live te beluisteren.

  Vooraankondiging volgende uitzendingen:………….

  In de comments die volgen -waaronder enkele van mijzelf- wordt duidelijk aangegeven dat Bollinger al jaren de plank stevig misslaat, maar het is dovemansoren gericht.
  Bollinger komt o.a. met beide bovenstaande broodjesaap:
  De artsen die zelf chemo weigeren en dat ong. 97% van de kankerpatiënten overlijdt door chemo.

  Of Drs John Consemulder geen goede research kan of wil doen, want wat zegt het grote zelfbenoemde licht vandaag bij weer een ander item(om het overzichtelijk te houden! *kuch*)?!:

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/who-schendt-eigen-regels-en-is-schuldig-aan-belangenverstrengeling/#comment-39012

  http://www.argusoogradio.org/beheer/archief-mp3-luisterbestanden/gezond-wel/gezond-wel-2010/

  Waarschijnlijk hier bij deze belangenverstrengeling en autoriteiten discussie ook relevant (zeker vanwege de opvallende vergelijkingen met de vaccin industrie en de farmaceutische industrie,die beiden-net als de WHO- liever ook niet natuurlijke-niet te patenteren- en zeer effectieve behandelingen wensen: nabeluisteren van de uitzending met Ty Bolliger van gisteren.

  20-06-2010 – John Consemulder
  John Consemulder is in gesprek met Ty Bollinger, kanker onderzoeker en auteur van het boek ‘Cancer: Step Outside the Box’ http://www.cancertruth.net

  Over behandelingen van kanker, preventie, immuniteit, onderdrukking bepaalde geneeswijzen, de ‘Medische Mafia’ en nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot kanker.
  Labels: cancer, causes of cancer, toxicity and acidity, vaccinations not safe and effective, poison injected in the blood, surpressed ‘alternative’ treatments of cancer (not AMA or FDA approved, but very effective and cheap and curing cancer nonetheless), cures for cancer, vibrational and bio-energetic healing, Royal Raymond Rife, fighting tumors wrong, patients die from the spreading of the cancer cells, surgery and chemotherapy and radiation do not prevent the spread of cancer, chemo is toxic and also targets healthy fast growing cells, orthodox medicine cannot stop the spreading of cancer, PERIOD!, orthodox medicine is ‘managing’ disease, but does not want to find a ‘cure’ for cancer (it would kill their money revenue), patient as a long term profit centre, unreliable cancer industry, cancer epidemics going on from all kind of polutions and toxins in food, vaccines and air (chemtrails), mother nature’s intelligence, natural remedies can cure cancer without a doubt, ‘better treatment has not led to a longer survival time of the cancer patient, spiritual cancer, vibrations and natural principles cannot be patented, so are not an option for the farmaceutical cartel, we are treating the wrong thing, many studies and scientific research for cancer cures, but FDA and AMA only approve less effective treatments that can be patented.

  Ook DE webmaster Guido Jonkers had beter kunnen weten, maar ook die wil dat blijkbaar niet:

  Trijntje Winkel
  12:14 21 juni 2010
  @ John Consemulder,

  Misschien zou je ons willen uitleggen wat er allemaal niet te patenteren valt volgens jou.

  Op het geronk van Ty Bollinger ga ik verder niet in, wat die allemaal durft te beweren over kanker gaat werkelijk alle perken te buiten, de ene leugen na de andere.

  Walgelijk, een ander woord heb ik er niet voor. Dat jij daar je medewerking aan verleent vind ik onbegrijpelijk.

  GuidoJ.
  12:26 21 juni 2010
  TW, vanuit respect voor anderen, zou je ook kunnen zeggen:
  “Op het geronk van Ty Bollinger ga ik verder niet in, wat die allemaal durft te beweren over kanker gaat NAAR MIJN IDEE werkelijk alle perken te buiten, de ene leugen na de andere.”..

  Toch?
  Neem aan dat je daar dan ook allemaal weer bewijzen voor hebt, etc. Maar daarmee blijft het ‘NAAR MIJN IDEE’..
  Helaas is het niet anders. Geloof ik.

  Intussen is daar een hele discussie gaande waaronder wéér een ‘hoogstandje’ van Jonkers himself :

  GuidoJ.
  13:09 21 juni 2010
  @TW: Hoe zeer je ook ontdaan bent, door opvattingen die NIET de jouwe zijn, hoe zeer je ook gekwetst mag zijn door andere visies, andere werkwijzen, die VOLGENS JOU (en wellicht vele, vele anderen en wellicht ook nog eens veel wetenschappelijk onderzoek) volstrekt nutteloos zijn, niet werkend, gevaarlijk etc, etc….

  TOCH BLIJFT HET JOUW VISIE. Dát probeer ik je maar steeds aan het verstand te brengen.

  Niet JOUW WAARDEN ZIJN HEILIG.
  Jouw waarden zijn heilig voor JOU.

  Toon aan, wáár John fout zit, wat niet klopt. Maar ga niet in algemeenplaatsen zitten praten. Hoe gelijk je ook ZOU KUNNEN HEBBEN..!!

  En als je dát niet snapt waarde Trijn, dan zullen we zijn als Oost en West..

  East is East en West is West,
  and never the twain shall meet.
  (Kipling)

  Links naar met name deze site haalt Guido Jonkers systematisch weg of zelfs hele comments die hem niet welgevallig zijn en o.a. mijn comments schieten dus eigenlijk altijd/automatisch in het verkeerde keelgat zo is al meerdere malen gebleken. Het is niet goed of het deugt niet!

  Jonkers en Co. blijven poepleuk medemensen op het verkeerde been zetten omdat de plank voor hun kop of beter gezegd: de dikke plaat gewapend beton bij tegengas alleen maar dikker wordt i.p.v. dunner.
  Bijna alle alterneuten kunnen er wat van, maar zo extreem als op WantToKnow heb ik het nog zelden meegemaakt.
  Het lijkt er op dat je beter emmertjes water naar de zee kunt gaan dragen dan te pogen deze fanatici iets aan hun verstand te peuteren. Ze leven in een geheel eigen wereld met een zelfverzonnen zingeving en moraal. Ik/wij zijn net degenen die ver van het padje af zijn/niet spriritueel genoeg/onderdeel van een of meerdere complotten en wordt mijn/ons commentaar vooral als onnodig kwetsend ervaren. Werkelijk alles wordt daar aangegrepen om tegengassers de grond in te stampen en de drogredenaties vliegen je daarbij om de oren.

  Ik probeer al jaren om dit soort mensen te begrijpen al ben ik het niet met ze eens, maar tot nu toe is me dat nog niet echt gelukt.

 9. JennyJo says:

  Het is dieptriest. Ze leven inderdaad in een zelfverzonnen wereld met een zeflverzonnen moraal (ik mag tegen jou alles zeggen wat mij maar voor de mond komt en jij moet tegen mij altijd heel aardig zijn en je moet het altijd met mij eens zijn anders ben je niet respectvol).

  Ze leven ook in een wereld met zelfverzonnen kankerbehandelingen met zelfverzonnen, ongeloofwaardige succespercentages. Wie vraagt om bewijs krijgt hele fijne reacties, waarbij zonder uitzondering zeer unfair op de persoon wordt gespeeld.

  Je eigen beweringen toetsen op juistheid is in die kringen not done. Wie daarom vraagt wordt verweten niet “out of the box” te kunnen denken.

  Ze leven ook in een wereld met een zelfverzonnen beeld van wat wetenschap is en rekenen elke wetenschapper daar op af.

  Zelf hebben ze geen flauwe notie van wat wetenschap echt inhoudt maar wat veel erger is: ze willen het ook niet weten. Dat wordt niet bon ton gevonden want je verstand gebruiken is niet spiritueel, het past niet in hun hoogdravende wereldbeeld waarin alle meningen de status van waarheid hebben, waar waarheid niet bestaat en waar alles wordt afgemeten aan hun eigen allerindividueelste, blind aanbeden gevoel.

 10. JennyJo says:

  John Consemulder, gefaald als wetenschapper. Om zijn onstilbare ijdelheid te blijven voeden is hij daarom aangewezen op het kritiekloze volk bij WantToKnow. Als je nergens anders terecht kunt dan daar is het wel duidelijk hoe het gesteld is met je wetenschappelijke niveau: zeer, zeer miserabel.

 11. johnny says:

  Ja erg miserabel.Maar wat is als je jarenlang op cryptocheilus dezelfde kritiek levert? Niets anders te doen?

 12. JennyJo says:

  ’t Is keuzes maken he.

 13. wilmamazone says:

  Niets anders te doen?

  @Johnny

  Ik steek nog steeds met het grootst mogelijke genoegen tijd in het luidkeels roepen van:
  “Kijk nou toch de keizer heeft helemaal geen kleren aan!”

  Niet dat ik het nooit spuugzat ben, maar een reactie zoals de jouwe is voor mij net een stimulans om vooral door te gaan.

 14. anoniempje says:

  Hier een wat uitgebreidere versie van het ‘McGill Cancer Centre’ verhaal:

  http://www.whale.to/cancer/chemo112.html

  [Scientists based at McGill Cancer Centre sent a questionnaire to 118 lung cancer doctors to determine what degree of faith these practicing cancer physicians placed in the therapies they administered. They were asked to imagine that they had cancer and were asked which of six current trials they would choose. 79 doctors responded of which 64 would not consent to be in any trial containing Cisplatin – one of the common chemotherapy drugs they were trialling, (currently achieving worldwide sales of about $110,000,000 a year) and 58 of the 79 found that all the trials in question were unacceptable due to the ineffectiveness of chemotherapy and its unacceptably high degree of toxicity.]

  En wat vinden jullie van dit:

  http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:kanker-chemo-en-boefjeskapitalisme&catid=43:algemeen&Itemid=71

  “In een onderzoek van meer dan 600 kankerpatiënten die binnen 30 dagen na het krijgen van behandeling stierven, veroorzaakt of bespoedigde chemotherapie waarschijnlijk de dood in 27 procent van de gevallen.”

  Sorry dat ik zo jullie onderonsje kom verstoren…

 15. JennyJo says:

  Ach Ronald, waarom linkt Whale niet even gewoon naar het onderzoek, zodat we zelf kunnen zien wat er allemaal in staat?

 16. JennyJo says:

  O, nog een vraagje: wanneer gaat de alterneutenoplichtersbende eindelijk eens net zo kritisch op zichzelf zijn als de reguliere medische wetenschap? Je citeert namelijk allemaal onderzoeken uit de reguliere sector zelf. Je vergeet ook te vermelden dat naar aanleiding van het door jou geciteerde onderzoek de richtlijnen voor behandeling en medische trials zijn aangepast.

  En mijn laatste vraag: wanneer kan ik eindelijk eens echt goede onderzoeken en betrouwbare overlevingscijfers van kanker zien van alternatieve behandelingen?

  Daar wachten we namelijk nog steeds met smart op.

 17. Het is een foutieve versie/uitleg van (dat) onderzoek uitgebreid met de hersenspinsels van een cherrypicker.

  Van deze artsen wilde (bijvoorbeeld) inderdaad maar 3% aanvullende chemo na operatie in het geval van grootcellige longkanker.
  http://www.redjournal.org/article/0360-3016(87)90109-X/abstract

  Ik zou je aanraden je eens wat beter te informeren voordat je ‘ons onderonsje’ komt verstoren met gecherrypickte vodjes episteltjes van verklaard antichemo-proponenten. Begin eens met het le-zen van het artikel hier, wat overigens zeer goed is on-der-bouwd en je van alle informatie voor wat dit betreft kan voorzien.

  Sorry dat ik je monoloog kom verstoren. Oh, het was geen monoloog. Het was beter knip en plakwerk n.a.v. een googletje.

 18. Ah… de wondere schoonheid van de retorische vraag

 19. JennyJo says:

  Die adjuvante chemo had betrekking op succesvolle verwijdering van de tumor bij grootcellige longkanker.

 20. JennyJo says:

  In 1991 is een soortgelijk onderzoek gedaan, maar dan met betrekking tot vrijwel alle soorten kanker, in verschillende stadia:

  Klik om toegang te krijgen tot brjcancer00072-0193.pdf

  Daaruit komen percentage naar voren van 98% van de artsen die bereid zou zijn een chemotherapie te ondergaan, terwijl niemand van de ondervraagden chemo zou weigeren.

  Hier en op andere sites blijkt voortdurend dat de alterneuten gewoon hun zaakjes niet kennen – of niet willen kennen.

 21. wilmamazone says:

  Anoniempje heeft dezelfde ‘pasfoto’ als ‘Hamer- Ronald’ :
  http://anaximperator.wordpress.com/2009/07/13/german-new-medicine-hamer-house-of-horror/#comment-1744

  Handig om te weten uit welke hoek de wind waait nietwaar?

 22. JennyJo says:

  Ik dacht al, dat moet “Hamer-Ronald” zijn en jawel hoor!

 23. anoniempje says:

  Echt schattig jullie zo gezellig bezig te zien 😉

 24. JennyJo says:

  ’t Is goed hoor Ronaldje, fijn dat je zo’n pret hebt.

 25. JennyJo says:

  Ach kijk, en alweer iemand die met dat broodje-aapverhaal op de proppen komt:
  http://www.wanttoknow.nl/overige/water-uit-een-flesje-waar-zijn-we-mee-bezig/#comment-45608

  Om met Guido Jonkers zelf te spreken:

  Ongelooflijk hoe mensen met een stalen gezicht weer de publiciteit opzoeken en melden dat er iets ‘nieuws’ is en vooral ongelooflijk dat er sufkonten zijn (…) die niet gewoon even googlen.. Want als dát niet kon, dan kon ik me het nog voorstellen. Maar jongens, jongens wat een suf verhaal..!!

  :mrgreen:

 26. Pingback: Tweets that mention Weigeren artsen zelf chemotherapie? « Cryptocheilus Weblog -- Topsy.com

 27. wilmamazone says:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/chemotherapy-doesnt-work/

  Chemotherapy doesn’t work? Not so fast…

  Published by David Gorski

 28. Pingback: De gotspe van homeopathie bij borstkanker | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: